องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แจ้งเวียนทุกส่วนราชการดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file นโยบายบริหารความเสี่ยง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานข poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในสังกัด อบต.พะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file รายงานผลการควบคมภายใน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา