messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 80
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 128
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 282
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 216
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 382
แผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 197
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 234
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา