messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 64
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 184
หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 177
หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 139
หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 171
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 201
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 156
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 163
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 195
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 117
ประกาศมาตรการการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 138
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 199
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 180
แผนอัตรากำลัง3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 452
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 264
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 273
แนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อปท.(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 62
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 253
คู่มือสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 251
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 300
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา