องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442
find_in_page แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file แบบหนังสือเชิญไกล่เกลี่ยข้อพิพาท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 808
insert_drive_file แบบ ศยช.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 588
insert_drive_file แบบ ศยช.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 594
insert_drive_file แบบ ศยช.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 454
insert_drive_file แบบ ศยช.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 488
insert_drive_file แบบ ศยช.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 525
photo แบบรายงานผลการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 556
description แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15216
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันหมายเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 563
description แบบแสดงความจำนงค์เข้ารับการอบรม.doc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file แบบแสดงความจำนงค์เข้ารับการอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา