องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบใบคำร้อง (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 7
description คำร้องทั่วไป(รับรองอาคาร)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 7
description แบบฟอร์มขออนุญาติก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 447
find_in_page แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file แบบหนังสือเชิญไกล่เกลี่ยข้อพิพาท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1178
insert_drive_file แบบ ศยช.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 655
insert_drive_file แบบ ศยช.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 645
insert_drive_file แบบ ศยช.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 486
insert_drive_file แบบ ศยช.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
insert_drive_file แบบ ศยช.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 570
photo แบบรายงานผลการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 741
description แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17950
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันหมายเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 601
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา