องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ใสสะอาด2567 และงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่No Gift Policy
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 622
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 169
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา