องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2567 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หน่วยที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งแต่งคั้งคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศมาตรการประหยดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ใสสะอาด2567 และงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 59
find_in_page คู่มือการปฏบัติ ิงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 77
photo ประเภทบัตรเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ังที่ท่านมีราย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ช่องทางติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของอบต.พะเนา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา