องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การมอบอำนาจในการระวังชี้แนวเขต การลงชื่อรับรองเขตที่ดินและลงชื่อปิดประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 224
photo "สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู้มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 213
find_in_page โครงสร้าง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ขอเชิญชาวโคราชเข้าร่วมสมัครอบรมออนไลน์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้การจัดงานศิลปะนานาชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.พะเนา เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.พะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศอัตราว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file ประกาศรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 515
41 - 60 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา