องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 ต่อของเดิมซอยบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อจากถนนยกระดับ ค.ส.ล.เดิมบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ไปทางหน้าวัดบ้านย
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านพะเนา หมู่ 5 จากปากซอยโรงน้ำชุมชนไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยนายไพจิตร
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ซอยกลางบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณวัดตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 เส้นจากบ้านนายสุ่ม คงสังมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมุู่ 3 บริเวณบ้านนายณรงค์ ชัยมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพะเนา หมู่ 5 ซอยบ้านนายจำเริญ วิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณแยกทางเข้าบ้านนางบาง แก้วกระโทก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยบ้านนายบุญ ยิ่งยงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณเลียบลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณบ้านนายสำเริง คงสมแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมเชื่อมรางน้ำประชารัฐของหมู่บ้านไปทางบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณซอยบ้านนายอุดม ด่านต้องกระโทก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ 5 บ้านพะเนา ซอยนายปรีชา อินทร์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นบ้านนายใย ธรรมมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟไปหนองหว้า(ต่อของเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ่บ้านพะเนา หมู่ 5 บริเวณบ้านนายแสวง จันทร์พวก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 222
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา