องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.พะเนา
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานสาธารณะภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือรอบที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2564 (ครั้งที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 74
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา