messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.พะเนา
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
บันทึกขออนุมัติประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 1226
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 893
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 680
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 938
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 438
ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 543
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 335
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 578
โครงการสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 526
โครงการสงเคราะห์ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 356
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 286
รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 269
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 157
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 328
รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 205
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 180
ผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 162
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา