messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder คำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 64
กซ้อมแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้ังและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 250
รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เทศบาล ปี 2564 (หน้าที่ 327-700) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 234
รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เทศบาล ปี 2564 (หน้าที่ 1-326) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 263
รวมหนังสือหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 343
คู่มือสื่อมวลชน เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
ว.1256 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้ช่วยหาเสียงเลือกตัั้ง การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 249
ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 248
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการจัดทำรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยว่าวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2830
ประกาศ จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 236
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.พะเนา เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 245
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 209
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(สถ.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 216
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ผถ.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 230
ประกาศ กกต.จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 233
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา