messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow นัดประชุมสภา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 30
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 70
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 14
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 61
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 20
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 18
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 19
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 46
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 52
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 226
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 49
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 70
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 39
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 39
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 175
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 57
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 51
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 96
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 155
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา