messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow นัดประชุมสภา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 58
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 94
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 59
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 89
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 102
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 73
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 73
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 145
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 137
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 118
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 105
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 131
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 101
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 237
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 226
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 256
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 231
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 369
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 1123
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 556
21 - 40 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา