messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow นัดประชุมสภา
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 384
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 5083
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 36808
หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 473
หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 489
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 343
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 335
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 327
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 327
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 354
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 328
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 366
หนังสือนัดประชุมสภาฯ /ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 348
41 - 53 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา