องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
find_in_page การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ภาพกิจกรรมข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนังกานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 412
insert_drive_file ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในราชการไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1082
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา