messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 116
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 1277
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 186
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 227
find_in_page รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 83
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 100
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 210
บันทึกแจ้งเวียนคู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 624
นโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 215
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการประเมินความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 219
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 410
การประเมินความเสี่ยง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา