องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยของ อบต.พะเนา .ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 4477
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ิแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 196
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 440
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.พะเนา 2563-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 646
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา