องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนสุขภาพชุมชน อบต.พะเนา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 428
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2564ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 158
description แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2558 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2558 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2557 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2556 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2555 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2554 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 246
21 - 37 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา