องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
mail จดหมายข่าว
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลพะเนา ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนิงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 208
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา