messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการผิดจริยธรรม
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 19
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 31
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1370
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 29
วุฒิบัตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 34
แนวทางปฎิบัติตามข้อบังคับอบต.พะเนาว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 48
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 39
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลพะเนาประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 49
เกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 99
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 129
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 112
ประกาศการกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 95
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 200
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 145
การส่งเสริมให้ข้าราชการเรียนรู้เกี่ยวกับการสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 203
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1027
ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการของอบต.พะเนา พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 219
การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 337
การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 307
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา