องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการผิดจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file วุฒิบัตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แนวทางปฎิบัติตามข้อบังคับอบต.พะเนาว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลพะเนาประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศการกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file การส่งเสริมให้ข้าราชการเรียนรู้เกี่ยวกับการสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 764
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการของอบต.พะเนา พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 285
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา