messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางร้องเรียนบริหารงานบุคคล อบต.พะเนา

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

ช่องทางร้องเรียนบริหารงานบุคคล อบต.พะเนา
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th ช่องทางที่ 7 QR code อบต.พะเนา

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา