messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow อบต.พะเนา ยุคใหม่

รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของ ศพด.อบต.พะเนา

ประชาสัมพันธ์กให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Nogift Policy "งดรับงดให้"

ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา