องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder กองการศึกษา
(นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางกัญญา แก้วพินิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุจรี ดีนวนพะเนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ดูแลเด็ก)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา