messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สำนักปลัด
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (Chief of the Office of the SAO)
นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล (Mrs.Kachaporn Chatchukiadtikun)
นักพัฒนาชุมชน
นางภาณี ยี่หลั่นสุวรรณ (Mrs.Panee Yeelansuwan)
นักทรัพยากรบุคคล
นางนิตยา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย (Mrs.Nittaya Koedsak Na Waengnoi)
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาว ณภัทร อยู่มงคล (Ms.Napat Yoomongkol)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชณันทร์ สุนทรเกษตร (Ms.Nitchanan Sunthornkaset)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ แตงกระโทก (Mr. Sarawut Taengkrathok)
พนักงานขับรถ
นางสาวสายรุ้ง อาจอินทร์ (Ms.Sairung Art-in)
ภารโรง
นางมัณฑณา จันทร์พวก (Mrs.Manthana Janpuak)
พนักงานทั่วไป
นางสาวพัชราภรณ์ บุญมณีพันธ์ (Ms.Patcharaporn Boonmaneepun)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานพัฒนาชุมชนและวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นายอรรถพล มุ่งกลาง (Mr.Autthapol Mungklang)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
นายสามารถ ศรีชุ่ม (Mr.Samart Srichum)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา