messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐพงษ์ธร เพ็ชรราม)
ประธานสภา อบต.พะเนา
นายสุพิน ปานมะเริง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
นายพรชัย อิ่มหาญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมจิต คงมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายจำนงค์ เทพทะเล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางนันท์นภัส วงษ์รัตนคีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 3
นางสำลี ตีบทะเล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
(นายอัครวัฒน์ วิจารณ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 5
นางดวงทิพย์ มหาวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 6
นายยอด เพียรอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 8

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา