องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองคลัง
(นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาว นภาจรัส บุญหลง)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาว ปริยา ศรีโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นาง วิมลศิริ เชาว์มะเริง)
นักวิชาการคลัง
(นางสาว พิชญ์สุกานต์ ศรีนาเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวมัลจนา ชวนโพธิ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นาง ธนพร โรงกลาง)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางจันทร์แรม ศรีสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยงานพัสดุ)
นางสาวปิยศรี ขจัดภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(จัดเก็บค่าขยะ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา