องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ฝ่ายบริหาร
น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายสมาน ยอมมะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายอานนท์ โพธิบัติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 16


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา