องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดมะเริงใหญ่
รายละเอียด : วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ภายใต้การนำของ นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดมะเริงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา