messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายพรชัย อิ่มหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต. ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่2 ประจำปี 2567 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส : ธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา