องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ธร เพ็ชรราม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานการรับ-การใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ประจำปี 2566 เรื่อรับรองรายงานการประชุม ญัตติพิจารณาเรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และวาระอื่นๆ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนชำรุด ไฟฟ้าดับ และเฝ้าระวังปัญหาอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา