messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายละเอียด : วันที่13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้โพส : ธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา