messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี2567
รายละเอียด : : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
ผู้โพส : ธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา