องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติและปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้ให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น และหวังว่าประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จะเป็นฐานที่เข้มแข็งในการต่อยอดด้านการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนรู้ชีวิตในภายภาคหน้า
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา