messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา ประจำปี 2567
รายละเอียด : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาโดย นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นางทิพย์สุกานต์ มากคง นายสมาน ยอมมะเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นายอานนท์ โพธิบัติ เลขาฯนายก ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล ได้มอบทรายอะเบทให้ ผู้นำชุมชน ประธานอสม. ส.อบต. ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ผู้โพส : ธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา