messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมรถทะบียน ขต 7823 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน บษ 3164 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-0315 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 88-0315 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อยางมะตอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ รถส่วนกลาง ขต 7823 นม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 3164 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 31รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์จราจรโซล่าเซลล์ จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 19 จุด และเช่าเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ต่อของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปลำตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปทางต้นหูกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ เพื่อกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะและสิ่งกีดขวางในคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตชลประทาน หมู่ 2 หมู่1 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-0315 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ 6 ไปทางสวนอินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณซอยบ้านนายวันชัย ดิ้นจิ้งหรีดไปทางคอกม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 ต่อของเดิมจากบ้านนายแสวง ตุนาคไปทางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไหลลงคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการเพื่อขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณด้านข้างถนน ทางหลวงแผ่นดิน 226 หมู่ 9 ,หมู่ 8,หมู่ 6,หมู่ 5,หมู่ 4,หมู่ 3,หมู่ 2,หมู่ 1 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 55 - 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณบ้านนายสมจิตร เสาพะเนาไหลไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ 2 จากบ้านนางทองมี นามมะเริง ไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิมมุมวัดพุดซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 จากบริเวณบ้านนายเพชร ปรุงมะเริงไปทางบ้านนายสุพจน์ ปรุงมะเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณสระน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม)ไปทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ตำบลพะเนา จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,175 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้าน นายสุเทพ แก้วมะเริง ไปทางบ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างยานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (2 ชั้น) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
1 - 50 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา