messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุกเลียบลำตะคองเก่าทั้ง 2 ฝั่งภายใน บ้านยองแยง หมู่ 8 ,บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 บ้านพะเนา หมู่ 5 บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 บ้านพุดซา หมู่ 2 บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 และภายในตำบลพะเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon MF3010 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 3164 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed ซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 สายทางเส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเริง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูและกระจกบริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP C 261 DWN สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ขนาด 1.002.00 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed ซื้อหินคลุก จำนวน 45 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed หินคลุก จำนวน 45 ลบ.ม.
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 408
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 (ต่อของเดิม) ศาลตาปู่ทางทิศตะวันตก บ้านมะเริงน้อย หมุู่ 1 บริเวณเลียบลำตะคองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 492
rss_feed จ้างก่อสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ 2 เส้นเลียบคลองชลประทานฝั่งขวาจากทางเข้าบ้านพุดซา ไปทางบ้านคอนอินทร์ หมุู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 469
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 (เชื่อมรางเดิมบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนายถนอม ต้อยหมื่นไวยไปทางบ้านนายประกิจ ต้อยหมื่นไวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 520
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 (ซอยบ้านนางอรุณจิตต์ แก่นจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 522
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวย บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อของเดิมซอยไปสะพาน ค.ส.ล.ไหลลงเหมืองขลประทาน ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวย บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อของเดิมซอยไปสะพาน ค.ส.ล.ไหลลงเหมืองขลประทาน ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 521
rss_feed ซื้อยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-0315 นม.จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
51 - 76 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา