ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในสังกัด อบต.พะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : Q4KXLEYWed23413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้