ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : kDjUDoHMon22520.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0RhMSV3Mon22525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ShElQVRMon22525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้