ชื่อเรื่อง : การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 2566

ชื่อไฟล์ : Dycr5RVWed91215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้