ชื่อเรื่อง : ประกาศมาตรการการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ชื่อไฟล์ : JpdqZn7Wed85345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้