ชื่อเรื่อง : คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (งานการเจ้าหน้าที่)

ชื่อไฟล์ : NE5uhtqMon14007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้