ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มทิพวรรณ ก่อนข้ามทางรถไฟขวามือ บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง