ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ 2 ซอยข้างบ้านนายกไปเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง