ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยบ้านนายไพจิตร แก้วมะเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง