ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปูผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านพะเนา หมู่ 5 ทับถนน ค.ส.ล.เดิมจากปากซอยโรงน้ำชุมชนไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง