ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 55 - 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง