ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ เพื่อกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะและสิ่งกีดขวางในคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตชลประทาน หมู่ 2 หมู่1 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง