ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง