สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท 1. ใครได้รับบ้าง? 2.เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว? 3.ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน? 4. พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้ไหม? 5. เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม? 6.ใช้บัญชีธนาคารอะไรบ้าง? 7.ลงทะเบียนเมื่อไร จึงจะได้รับในรอบเดือนตุลาคมนี้? 8.จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่?

โสรยา เมื่อ : 2019-11-07 13:27:26 ดู : 434

ความคิดเห็นที่ : 1

"1. ใครได้รับบ้าง : เด็กเกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558 (เกิดก่อนไม่ได้รับ) สัญชาติไทยเท่านั้น 2. เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว : เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 3. ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน : อบต./เทศบาล/สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) *ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน 4. พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้ไหม : ได้ 5. เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม : เคยได้สิทธิ์และลงไว้แล้วไม่ต้องลงใหม่ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงใหม่ 6. ใช้บัญชีธนาคารอะไรบ้าง : ธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธ.ก.ส. (ผู้ที่เคยได้รับโอนก่อนหน้านี้และใช้ธนาคารอื่น ยังใช้ได้อยู่) 7. ลงทะเบียนเมื่อไร จึงจะได้รับในรอบเดือนตุลาคมนี้ : ก่อน 25 กันยายน 2562 (ต้องคีย์ข้อมูลเรียบร้อย) 8. จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่ : เด็กที่ครบ 3 ขวบแล้ว และลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลัง ส่วนเด็กที่เกิด 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ได้ย้อนหลังจนถึงวันเกิดเด็ก"

นักพัฒนาชุมชน เมื่อ : 2019-11-07 13:28:17ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code
ใส่ code: