ชื่อเรื่อง : การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนังกานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : JCsQ8wdThu112037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้