ชื่อเรื่อง : ภาพกิจกรรมข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
รายละเอียด : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ชื่อไฟล์ : 36SdJmGMon40441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้